Już w tym roku powstanie w Nidzicy nowoczesny kompleks sportowy naszego projektu ⚽️🏀🤸‍♂️.

Jesteśmy bardzo ciekawi efektu końcowego i wrażeń użytkowników 🥰

Projekt zakłada budowę boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego, w tym boiska do piłki ręcznej oraz siatkówki, boiska do streetballa, kortu tenisowego, bieżni, skoczni do skoków w dal oraz budowę nowego ogrodzenia, bram wjazdowych, montaż piłkochwytów, budowę chodników i dróg dojazdowych. Całość uzupełniono małą architekturą oraz wiatą rowerową. Pojawią się nowe nasadzenia, teren będzie odwodniony, doświetlony oraz monitorowany.

Powiat Nidzicki pozyskał już środki na realizację całego przedsięwzięcia.
---
Already this year, a modern sports complex of our project will be built in Nidzica
⚽️🏀🤸‍♂️.

We are very curious about the end result and user experience 🥰

The project involves the construction of a football field, a multi-functional field, including a handball and volleyball field, a streetball field, a tennis court, a running track, a long jump hill and the construction of a new fence, entrance gates, installation of ball catchers, construction of sidewalks and access roads . The whole is complemented by small architecture and a bicycle shelter. There will be new plantings, the area will be drained, lighted and monitored.

The Nidzica Poviat has already obtained funds for the implementation of the entire project.