W zakres naszych usług wchodzą:

Wielobranżowe projekty koncepcyjne, budowlane i wykonawcze zagospodarowania:
 • terenów zieleni miejskiej i osiedlowej,
 • parków, zieleńców i skwerów,
 • placów,
 • terenów przy obiektach biurowych i przemysłowych,
 • terenów przy obiektach hotelowych, restauracyjnych i kawiarnianych,
 • terenów przyszkolnych i przedszkolnych,
 • boisk i kompleksów sportowych,
 • placów i ogrodów zabaw dla dzieci,
 • siłowni na świeżym powietrzu,
 • osiedli,
 • dróg,
 • ciągów przyulicznych,
 • ogrodów przydomowych,
 • ogrodów na dachach i ogrodów wertykalnych,
 • tarasów i balkonów.
Inwentaryzacje zieleni, projekty gospodarki drzewostanem
Projekty elementów małej architektury
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
Kosztorysy inwestorskie i budowlane
Operaty wodno-prawne
Studia wykonalności projektów
Uzgadnianie projektów, zdobywanie niezbędnych do realizacji pozwoleń, decyzji i opinii
Nadzory nad realizacjami terenów zieleni (posiadamy uprawnienia inspektorów nadzoru budowlanego terenów zieleni)
Wizualizacje terenu
Aranżacje zieleni
Zarządzanie zadrzewieniami
Wykonawstwo
Przygotowywanie stoisk na potrzeby targów oraz konferencji branży ogrodniczej i architektury krajobrazu

Mamy doświadczenie w wykonywaniu projektów placów zabaw w ramach programu „Radosna szkoła”, ogródków jordanowskich oraz kompleksów sportowych „Moje Boisko – Orlik", a także terenów będących pod opieką konserwatora zabytków.