Projekt zagospodarowania Pasażu im. Marii Konopnickiej w Ciechanowie, wraz z przyległym terenem.

Obszar zadania to centralny rejon Ciechanowa, powiązany z głównym deptakiem miasta – ulicą Warszawską, połączony z zagospodarowaną infrastrukturą miejską, którą należało umiejętnie zaadaptować. Założenie do projektu to stworzenie atrakcyjnej przestrzeni, złożonej z oddzielnych, łatwych do zdefiniowania i rozpoznania stref: parkingowej, spacerowo-rekreacyjnej, rekreacyjnej. 

W projekcie ujęto modyfikację istniejącego układu komunikacji na tzw. kołową, stworzenie ciągu dla pieszych, a także m.in. scenę, place zabaw, zadaszenie odcinka głównego ciągu spacerowego, wprowadzenie charakterystycznego elementu modułowej ławki. Pasaż ma być przyjazny ludziom, odpowiadać na różne ich potrzeby. Wystąpiła konieczność rozwiązania kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną. Zakres prac objął  projekty wszystkich branż występujących w otwartym terenie.

Powierzchnia zagospodarowania: 0,54 ha