Projekt przebudowy terenu w otoczeniu garaży, pomiędzy budynkami przy ul Słodowej 4 i Kredytowej 10 w Płocku

Zadanie objęło jezdnie manewrowe, drogi wewnętrzne i ciągi piesze – chodniki, a także oświetlenie terenu oraz nową szatę roślinną. Teren parkingu podzielony zabudową garażową, w związku z czym występują wąskie przejścia, które należało umiejętnie odwodnić. 

Powierzchnia zagospodarowania: 0,61 ha