Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne

Zadanie polegało na zagospodarowaniu terenu publicznego położonego pomiędzy istniejącą już zabudową (głównie mieszkaniowo-usługową) tak, aby jak najlepiej służył mieszkańcom. Utrudnienie stanowiły liczne sieci infrastruktury podziemnej i nadziemnej. Zakres prac obejmował: rozbiórki i demontaże, budowę nawierzchni pieszych i jezdnych, miejsc postojowych, amfiteatru wraz z widownią, kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, oświetlenia ulicznego i parkowego, iluminacji i monitoringu, instalacji elektrycznej, placu zabaw, ogrodzenia, rozwiązanie kolizji z poszczególnymi sieciami, montaż elementów małej architektury, sadzenie nowej szaty roślinnej i gospodarkę istniejącym drzewostanem. Jednym słowem projekty wszystkich branż występujących w otwartym terenie.