Parki, zieleńce, skwery

Park kieszonkowy w Józefosławiu przy ulicy Komety czyli uroczy zakątek dla mieszkańców i nie tylko... Na ok. 300 m2 zaprojektowano drewnianą altankę, łąweczki, drabinki dla dzieci. Wszystko otacza wspaniała ozdobna zieleń, dzięki której udało się uzyskać efekt zamkniętego wnętrza. To prawdziwa oaza, miejsce odpoczynku i relaksu.

 

Aranżacja skweru wraz z fontanną przy kolegiacie w Strzelcach Krajeńskich. 

 

Zadanie objęło zagospodarowanie skweru, oczko wodne z fontanną - projektowaną wspólnie z architektem Zbigniewem Wilmą, rzeźbę 

Św. Franciszka, elementy małej architektury tj. ławki, tablice informacyjne, donice, kosze, jak również nawierzchnie oraz projekt zieleni z wykorzystaniem roślinności, która już występuje na tym terenie. 

 

Projekt skweru został dopasowany do pierzei sąsiadujących z nim budynków, a przede wszystkim do budynku kościoła, pamiętając przy tym o historii tego miejsca. Powstały 4 koncepcje, zarówno nowoczesne, jak i bardziej tradycyjne. Ostatecznie wybrana została wersja klasyczna.  

 

Roślinność została wkomponowana w taki sposób, żeby uzyskać efekt otwartości terenu, odsłonić zabytkowy kościół, nową rzeźbę oraz fontannę. Zachowane zostały rosnące już na tym terenie drzewa. W projekcie ujęto nasadzenie na obrzeżach krzewu Berberys 'Green Carpet', w formie żywopłotu, który podkreśla kształt skweru i zabezpiecza przed przedeptami. Ponadto wprowadzono trawnik na dużej powierzchni.

 

W projekcie uwzględnione zostało różnorodne oświetlenie - niskie latarnie parkowe podkreślające ciągi piesze, oświetlające rzeźbę reflektory zlokalizowane w nawierzchni, a do tego iluminacja wodotrysku.

 

Teren, co warto podkreślić, jest pod opieką konserwatora zabytków.    

 

Powierzchnia zagospodarowania: 1 405 m2

 

Głównym założeniem projektu było przywrócenie walorów przyrodniczych parku, a także terenów przyległych – małego skweru oraz zieleni przyulicznej w Sierpcu. W opracowaniu roślinność została podzielona na kilka przeplatających się wzajemnie pasów o różnej funkcji i wysokości. Drzewa, krzewy, rośliny wieloletnie, trawniki… Wszystko przemyślane i dobrane w zgodzie z naturą, pod kątem bytowania pszczół oraz ptaków. Projekt zapewnia dużo zieleni, pięknie kwitnące i pachnące krzewy… Wspaniałe miejsce odpoczynku, relaksu, rodzinnych spacerów. Teren opracowania: 1,5 ha.

 

Niejako zapomniana działka, na której wcześniej stał dom (został rozebrany) zmieniła się w zielony skwer – jedyne w swoim rodzaju miejsce odpoczynku, relaksu i rekreacji. Urocze… Klimatyczne… Z piękną, różnorodną roślinnością wokół…

 

Za skwerem intensywnie optowała Rada Osiedla Kolegialna, powstaje on zatem z inicjatywy mieszkańców i dla nich – pomysły, propozycje, które zgłaszali, również zostały uwzględnione w projekcie.

Architekci krajobrazu starali się zachować jak najwięcej drzew owocowych, które pozostały z dawnego sadu. Chodziło zarówno o walory estetyczne – wiśnie, jabłonie, grusze pięknie kwitną – jak i historię, która tworzy „ducha miejsca”. Pozostały również duże jesiony i klony. Projektanci zaplanowali ponadto nasadzenia nowych drzew (ponad 20), krzewów, roślin okrywowych, bylin i traw. Prawdziwa, zielona enklawa…

W projekcie uwzględniony został niewielki, otwarty plac zabaw, cały wysypany piaskiem – prawdziwa frajda dla dzieciaków. 

Ścieżki spacerowe o nieregularnych, naturalistycznych kształtach, dużo ławek, stojaki na rowery… a wszystko wspaniale oświetlone.

Skwer został odgrodzony roślinami, w związku z tym bliskość ulic nie będzie uciążliwa. Ślepą ścianę budynku, która graniczy z terenem, pokryją pnącza – jesienią będą miały intensywny pomarańczowo-czerwony kolor. Warto podkreślić, że roślinność została dobrana w taki sposób, żeby zapewnić piękny efekt o każdej porze roku. Cały projekt współgra kompozycyjnie z otoczeniem.

 

 

Zagospodarowanie terenu ul. Mała, ul. Ogrodowa

 

Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej w Olszewnicy Starej to stworzenie mieszkańcom  przyjaznego miejsca do wypoczynku i rekreacji. Teren był nierówny, z dużymi różnicami pomiędzy rzędnymi. Został zniwelowany w taki sposób, by jak najlepiej pasował do otoczenia, w szczególności do nawierzchni jezdnej. Zaproponowano oczyszczenie stawu i obsadzenie jego brzegów roślinnością wodną sprzyjającą oczyszczaniu wody. Na brzegu zaprojektowano nawierzchnię utwardzoną, podest drewniany oraz ławki i kosze na śmieci. Drzewa, krzewy, byliny i trawniki zapewniają cień, a także możliwość odpoczynku na trawie. Wydzielono również teren na skwer - z ławkami, drewnianą altaną, koszami na śmieci. Wszystko w otoczeniu drzew, krzewów, ozdobnych traw i wrzosowisk. Projekt przewidywał dwa place wypoczynkowe, ścieżki piesze oraz parking. W północno-wschodniej części terenu zaprojektowano natomiast ogród w stylu japońskim. Wprowadzone zostały trwałe elementy, odporne na wandalizm, którego można się spodziewać ze względu na peryferyjne położenie skweru oraz brak monitoringu i gęstej zabudowy.

 

Odnowienie Groty i utworzenie parku historii miejscowości.

Grota powstała w latach 1909 – 1913 na wzór francuskiej kaplicy w Lourdes – zbudowanej po objawieniach w 1858 roku. Wewnątrz groty znajduje się figura Matki Boskiej Niepokalanej oraz rzeźba klęczącej u jej stóp pasterki Bernadetty. Dla mieszkańców Krasocina jest to szczególnie ważne miejsce.

Projekt zagospodarowania terenu objął remont groty oraz utworzenie wokół niej parku historii Krasocina, a co za tym idzie wyrównanie i ukształtowanie terenu, nowe chodniki, budowę, wymianę i odnowienie różnych części ogrodzenia, a także oświetlenie terenu.

W projekcie znalazły się również elementy małej architektury (m.in. drewniana ławka, kosz na śmieci, tablica informacyjna). Projektanci zajęli się ponadto pamiątkowym napisem na głazie znajdującym się w parku, jak również placem pod planowany pomnik. 

Nie mogło oczywiście zabraknąć nowej, bogatej roślinności – m.in. drzew, krzewów, bylin.

Powierzchnia zagospodarowania: 0,21 ha 

 

 

 

 

 

 

 

Zagospodarowanie parku w miejscowości Oleszno oraz otoczenia małego i dużego stawu na cele rekreacyjne.

 

Projekt objął teren o nietypowym kształcie - bardzo długi, wąski pas, otoczony drogami gminnymi i powiatowymi. Zadanie polegało na uzyskaniu efektu optycznego poszerzenia terenu, a także stworzeniu wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej.

Rewitalizacja parku objęła demontaż chodników betonowych, latarni, wiaty autobusowej, zniszczonych ławek oraz pozostałości betonowego murku na rzecz nowych elementów. Wykonane zostały chodniki wokół skweru oraz ścieżki łączące dwie otaczające go ulice. Zaprojektowany 

został duży kolisty plac z kwietnikiem oraz dwa mniejsze place rekreacyjne. We wschodniej części parku znalazło się miejsce na niewielki plac zabaw. Projekt zakładał także remont kapliczki oraz wprowadzenie różnorodnych form małej architektury.

 

W ramach rewitalizacji miejscowości odmulono także 2 stawy, których brzegi w zależności od stopnia nachylenia zostały dodatkowo zabezpieczone materacem gabionowym oraz faszyną. Istniejąca betonowa obudowa źródeł została częściowo rozebrana i zastąpiona umocnieniem z kamieni polnych na warstwie betonu i odsączającej z piasku. Na jednym ze stawów zaprojektowano wodotrysk. Istotne przy rekultywacji stawów było stworzenie zwierzętom dogodnych warunków bytowania, z łatwym dostępem do wody. 

 

Zadanie przewidywało również przebudowę nawierzchni oraz wykonanie ścieżek pieszych i placyków, a także usytuowanie elementów małej architektury. Projekt objął konstrukcję dużej altany i pomostu, a także przebudowę budowli wodnych.

 

Teren zagospodarowania o nietypowym kształcie -  bardzo wąski prostokąt - to wyzwanie dla architektów, których celem było uzyskanie efektu optycznego poszerzenia terenu oraz wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej. Projekt przebudowy skweru znajdującego się w miejscowości Kluczewsko to stworzenie nowego, atrakcyjnego miejsca wypoczynku dla mieszkańców i turystów. Pełna zieleni, dobrze wyposażona przestrzeń przyciąga wszystkich, niezależnie od wieku, a nowe oświetlenie skweru wpływa na  bezpieczeństwo.