Odnowienie Groty i utworzenie parku historii miejscowości.

Grota powstała w latach 1909 – 1913 na wzór francuskiej kaplicy w Lourdes – zbudowanej po objawieniach w 1858 roku. Wewnątrz groty znajduje się figura Matki Boskiej Niepokalanej oraz rzeźba klęczącej u jej stóp pasterki Bernadetty. Dla mieszkańców Krasocina jest to szczególnie ważne miejsce.

Projekt zagospodarowania terenu objął remont groty oraz utworzenie wokół niej parku historii Krasocina, a co za tym idzie wyrównanie i ukształtowanie terenu, nowe chodniki, budowę, wymianę i odnowienie różnych części ogrodzenia, a także oświetlenie terenu.

W projekcie znalazły się również elementy małej architektury (m.in. drewniana ławka, kosz na śmieci, tablica informacyjna). Projektanci zajęli się ponadto pamiątkowym napisem na głazie znajdującym się w parku, jak również placem pod planowany pomnik. 

Nie mogło oczywiście zabraknąć nowej, bogatej roślinności – m.in. drzew, krzewów, bylin.

Powierzchnia zagospodarowania: 0,21 ha