Zagospodarowanie terenu ul. Mała, ul. Ogrodowa

 

Projekt zagospodarowania przestrzeni publicznej w Olszewnicy Starej to stworzenie mieszkańcom  przyjaznego miejsca do wypoczynku i rekreacji. Teren był nierówny, z dużymi różnicami pomiędzy rzędnymi. Został zniwelowany w taki sposób, by jak najlepiej pasował do otoczenia, w szczególności do nawierzchni jezdnej. Zaproponowano oczyszczenie stawu i obsadzenie jego brzegów roślinnością wodną sprzyjającą oczyszczaniu wody. Na brzegu zaprojektowano nawierzchnię utwardzoną, podest drewniany oraz ławki i kosze na śmieci. Drzewa, krzewy, byliny i trawniki zapewniają cień, a także możliwość odpoczynku na trawie. Wydzielono również teren na skwer - z ławkami, drewnianą altaną, koszami na śmieci. Wszystko w otoczeniu drzew, krzewów, ozdobnych traw i wrzosowisk. Projekt przewidywał dwa place wypoczynkowe, ścieżki piesze oraz parking. W północno-wschodniej części terenu zaprojektowano natomiast ogród w stylu japońskim. Wprowadzone zostały trwałe elementy, odporne na wandalizm, którego można się spodziewać ze względu na peryferyjne położenie skweru oraz brak monitoringu i gęstej zabudowy.