Głównym założeniem projektu było przywrócenie walorów przyrodniczych parku, a także terenów przyległych – małego skweru oraz zieleni przyulicznej w Sierpcu. W opracowaniu roślinność została podzielona na kilka przeplatających się wzajemnie pasów o różnej funkcji i wysokości. Drzewa, krzewy, rośliny wieloletnie, trawniki… Wszystko przemyślane i dobrane w zgodzie z naturą, pod kątem bytowania pszczół oraz ptaków. Projekt zapewnia dużo zieleni, pięknie kwitnące i pachnące krzewy… Wspaniałe miejsce odpoczynku, relaksu, rodzinnych spacerów. Teren opracowania: 1,5 ha.