Aranżacja skweru wraz z fontanną przy kolegiacie w Strzelcach Krajeńskich. 

 

Zadanie objęło zagospodarowanie skweru, oczko wodne z fontanną - projektowaną wspólnie z architektem Zbigniewem Wilmą, rzeźbę 

Św. Franciszka, elementy małej architektury tj. ławki, tablice informacyjne, donice, kosze, jak również nawierzchnie oraz projekt zieleni z wykorzystaniem roślinności, która już występuje na tym terenie. 

 

Projekt skweru został dopasowany do pierzei sąsiadujących z nim budynków, a przede wszystkim do budynku kościoła, pamiętając przy tym o historii tego miejsca. Powstały 4 koncepcje, zarówno nowoczesne, jak i bardziej tradycyjne. Ostatecznie wybrana została wersja klasyczna.  

 

Roślinność została wkomponowana w taki sposób, żeby uzyskać efekt otwartości terenu, odsłonić zabytkowy kościół, nową rzeźbę oraz fontannę. Zachowane zostały rosnące już na tym terenie drzewa. W projekcie ujęto nasadzenie na obrzeżach krzewu Berberys 'Green Carpet', w formie żywopłotu, który podkreśla kształt skweru i zabezpiecza przed przedeptami. Ponadto wprowadzono trawnik na dużej powierzchni.

 

W projekcie uwzględnione zostało różnorodne oświetlenie - niskie latarnie parkowe podkreślające ciągi piesze, oświetlające rzeźbę reflektory zlokalizowane w nawierzchni, a do tego iluminacja wodotrysku.

 

Teren, co warto podkreślić, jest pod opieką konserwatora zabytków.    

 

Powierzchnia zagospodarowania: 1 405 m2