Teren opracowania znajduje się przy nowo wybudowanym Centrum Kultury w Drawsku Pomorskim. Bardzo urozmaicona rzeźba terenu w stosunku do niedużej powierzchni placu stanowiła największe wyzwanie dla projektantów, wystąpił problem z niwelacją obszaru zagospodarowania oraz z właściwym odprowadzeniem wody deszczowej do kanalizacji.

 

W otoczenie o klasycznym charakterze wkomponowane zostały bardzo nowoczesne kompozycje architektoniczne. Projekt objął budowę nowoczesnej fontanny, systemu murków w postaci donic i siedzisk, nawierzchni pieszo-jezdnej, ogrodzenia, trejażu. Zakładał również  różnorodne formy oświetlenia, a także wprowadzenie szaty roślinnej z zachowaniem istniejącego zadrzewienia. Wszystkie te elementy są wyraziste, występują odrębnie, jednocześnie tworząc spójną całość.

 

Inwestor: Gmina Drawsko Pomorskie

Powierzchnia: 0,17 ha