W związku z rewitalizacją Ozorkowa, powstał projekt fontanny, która uatrakcyjnia plac miejski, dodając mu swoistego uroku, a przede wszystkim daje wiele radości mieszkańcom. Łączy ona funkcję estetyczną oraz praktyczną – pozwoli ochłodzić się w upalne dni.  

Fontanna zaprojektowana została na powierzchni 40 m2. Inwestor, spośród 3 koncepcji, opierających się na zupełnie odmiennych stylach architektonicznych (klasyczna niecka fontanny tworząca basen, popularne od kilku lat dysze usytuowane bezpośrednio w nawierzchni, nowoczesna szklana konstrukcja ze spływającą kaskadowo wodą), wybrał tę w postaci 16 dysz umieszczonych bezpośrednio w nawierzchni z płyt kamiennych granitowych. 8 z nich wyrzuca wodę na wysokość 1,5 m, a 8 na 3 metry. Słupy wody są różnokolorowe i podświetlone.

Płyta z fontanną to jeden z 11 elementów okalających okrągły plac. Na pozostałe 10 składają się zieleńce z nasadzonymi drzewami i krzewami, przy których stoją nowe, stylizowane ławki i latarnie.

Teren, co warto podkreślić znajduje się pod opieką konserwatora zabytków, fontanna miała komponować się ze starodawnym klimatem placu miasta, a jednocześnie dodawać świeżości.