Tereny sportowe

Dokumentacja kompleksu osiedlowych boisk sportowych na terenach błoni rzochowskich (dla Gminy Miejskiej Mielec). Na ok. 7 ha zaprojektowaliśmy:

- ekologiczny plac zabaw podzielony na strefy wiekowe
- boisko do gry w piłkę nożną, z wyposażeniem
- boisko wielofunkcyjne
- boisko do gry w siatkówkę
- siłownię zewnętrzną
- fragment ścieżki rowerowej
- miejsce spotkań i do organizowania imprez, z amfiteatrem, altaną, placem ze stołami i ławami
- ścieżki zdrowia z urządzeniami do ćwiczeń
- ścieżkę edukacyjną
- tor do runmageddon
- ciąg spacerowy
- roślinność
- oświetlenie
- miejsca parkingowe
- małą architekturę
- ścieżki spacerowo-rowerowe
- zajęliśmy się również regulacją cieku wodnego etc.

Prawdziwe wyzwanie - ze względu na wielkość terenu zagospodarowania, jak również biorąc pod uwagę fakt, że jest to teren zalewowy, przy rzece Wisłoka. Zespół LandAR sprostał zadaniu. Warto podkreślić, że na terenie są pomniki przyrody, które w projekcie zostały zabezpieczone, a projektanci na każdym etapie pracy dbali o zachowanie naturalnego charakteru miejsca.

Projekt zespołu boisk i urządzeń sportowych z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego. Program rządowy „Moje boisko-orlik 2012”.

Zakres prac obejmował budowę: boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni syntetycznej z ogrodzeniem po obwodzie boisk, zaplecza boisk, ciągu komunikacyjnego, dojazdu do boisk, oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową, ogrodzenia terenu z bramą i furtką wejściową, a także sieci wodno-kanalizacyjnej.

Duże różnice w wysokościach terenu (rzędnych) spowodowały, że należało wykonać system murków oporowych i solidną rampę - wjazd dla niepełnosprawnych.

 

Projekt przebudowy terenów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 69, ul. Wiktorska, Warszawa

 

Zadanie dotyczyło projektu budowlano – wykonawczego boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz z ogrodzeniem, do piłki nożnej ze sztuczną trawą oraz bieżni lekkoatletycznej. W opracowaniu ujęty został również ciąg komunikacyjny z kostki betonowej, a także znalazły się elementy małej architektury: wyposażenie boisk, ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci. Do tego nowa szata roślinna, z drzewami, krzewami ozdobnymi, trawnikiem. Powierzchnia: 4723,80 m2. Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

 

Projekt budowy boisk sportowych przy Zespole Szkół nr 3 i Gimnazjum nr 4, ul. Joliot Curie 13

Zadanie dotyczyło projektu budowlano – wykonawczego boisk o powierzchni 1382 m2 oraz placu do ćwiczeń (150 m2) o utwardzonej nawierzchni syntetycznej. Na boiskach – zielonej, idealnie komponującej się z otaczającą roślinnością, a na placu – w kolorze fioletowym. W opracowaniu ujęte zostało zielone ogrodzenie z ażurowych paneli o wysokości 6 m, wyposażenie: 2 kosze do koszykówki, 2 bramki do piłki ręcznej, tuleje do montażu słupków do siatkówki, tenisa, badmintona, a także stojak na rowery i kosz na śmieci. Projektanci uwzględnili nowy ciąg komunikacyjny, przebudowę wiaty śmietnikowej, zaproponowali pomieszczenie do przechowywania słupków. 

Inwestor: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Projekt infrastruktury sportowej przy ZSE w Rzeszowie

Przedmiotem opracowania była przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ZSE w Rzeszowie, odwodnienie terenu oraz wymiana istniejącego ogrodzenia szkoły. Projekt objął: boiska do piłki ręcznej i tenisa, piłki siatkowej oraz badmintona, piłki koszykowej, rzutnię do pchnięcia kulą, bieżnię na 60 m, a także rozbieg do skoku w dal. Na zadanie składały się również: nawierzchnie piesze oraz pieszo-jezdne z kostki betonowej, wysokie ogrodzenie każdego z boisk, ogrodzenie wokół szkoły, wyposażenie boisk oraz terenu.

 

Projekt modernizacji kompleksu sportowego przy ulicy Teligi w Radziwiu

 

 

Na terenie 3897,53 m2 architekci zaprojektowali kompleks rekreacyjno – sportowy, na który składają się dwa boisko wielofunkcyjne, wielofunkcyjny kort tenisowy, plac zabaw oraz tor wrotkarski i plac manewrowy ze specjalnymi przeszkodami, poręczami oraz podjazdami do skoków – wyposażenie dobraliśmy przy współpracy z pasjonatem rolek Darkiem Kaczyńskim oraz firmą Techramps. Projekt objął również ciąg komunikacyjny wewnątrz kompleksu, ogrodzenie, małą architekturę m.in. stojaki na rowery, stół do ping-ponga, ławki, tablice informacyjne i oczywiście nasadzenia.

Przedmiotem inwestycji było opracowanie projektu modernizacji boiska  piłkarskiego im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza 34 w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock - prace przygotowawcze”. Projekt obejmował zagospodarowanie terenu boiska piłkarskiego o powierzchni całkowitej 8736 m2 z syntetyczną nawierzchnią trawiastą wraz z wyposażeniem (bramki, kabiny dla zawodników i sędziów, piłkochwyty) oraz wygrodzeniem terenu – siatka o wysokości 4m wraz z bramą skrzydłową. Woda z nawierzchni syntetycznej będzie odprowadzana do ścieków betonowych poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu tj. zastosowanie spadku 0,5%. Dodatkowym systemem odwadniającym jest istniejący drenaż. 

 

 

Projekt budowy siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Płocku

Na terenie już zniszczonym, który dotychczas służył jako teren sportowy, jednak nie spełniał warunków bezpieczeństwa, architekci zaprojektowali siłownię zewnętrzną na nawierzchni żwirowej, a także teren zieleni jako miejsce wypoczynku, relaksu. W projekcie znalazło się 10 urządzeń do ćwiczeń (m.in. Wioślarz, Biegacz, Orbitrek, Wahadło podwójne), elementy małej architektury, a także nowa szata roślinna bogata w krzewy i trawy ozdobne. Po wysiłku fizycznym można zatem odpocząć wśród zieleni.

Projekt boiska przy Szkole Podstawowej nr 13 w Płocku Trzepowie przewidywał zarówno budowę boiska do piłki nożnej z nawierzchnią ze sztucznej trawy, ogrodzenie boiska z siatki polipropylenowej o wysokości 4 m, jak również chodnik z kostki brukowej łączący projektowane boisko z budynkiem szkoły oraz istniejącym placem zabaw – naszą wcześniejszą realizacją w ramach rządowego programu ,,Radosna Szkoła’’. Boisko do piłki nożnej o powierzchni 800 m2 wyposażone zostało w dwie bramki oraz piłkochwyty o wysokości 6 m. W ogrodzeniu znajdują się dwie furtki oraz brama gospodarcza umożliwiające wygodne wejście na teren sportowy. Obiekt  zaprojektowano  wśród zieleni w pewnym oddaleniu od budynku szkoły. Dwa kasztanowce czerwone, zaprojektowane od północnej  strony, zapewnią naturalną osłonę płyty boiska, a wzdłuż chodnika wiodącego przez cały teren, walory estetyczne podwyższą trzy krzewy bzu czarnego odmiany ‘Aurea’.

Projekt boiska do siatkówki plażowej i tenisa ziemnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, ul. Lasockiego 14.

Projekt przewidywał następujące elementy: boisko do siatkówki plażowej o nawierzchni z piasku luźnego, boisko do tenisa ziemnego o nawierzchni z trawy syntetycznej, chodniki piesze, wjazd i plac manewrowy, dwie nowe pochylnie dla niepełnosprawnych, remont istniejącej pochylni oraz schodów wejściowych do budynku, wiatę śmietnikową, murek oporowy, wyposażenie terenu, rozbiórkę starego i budowę nowego fragmentu ogrodzenia od strony południowej, ogrodzenie kortu tenisowego, wymianę bramy wjazdowej na suwaną automatyczną, remont istniejącego ogrodzenia, gospodarkę istniejącą szatą roślinną i sadzenie nowej. Teren charakteryzował się wyjątkowym zagęszczeniem form roślinnych przeznaczonych do zachowania. W związku z tym przy nowym zagospodarowaniu należało zwracać szczególną uwagę na ten aspekt. Ponadto wprowadzono złożone nasadzenia roślinne.

W projekcie znalazły się złożone formy małej architektury.

Wyzwaniem dla architektów okazało się odwodnienie terenu, a to ze względu na kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną oraz brak w pobliżu studni, do których można by się było przyłączyć.

Wystąpił również problem dotyczący rozwiązań komunikacyjnych, wprowadzenie odpowiedniego układu dróg - na stosunkowo niewielkiej przestrzeni, przy ogrodzonych boiskach sportowych z określoną liczbą bram i furtek.

Projekt boiska przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy z możliwością montażu słupków potrzebnych do gry w siatkówkę i tenisa, wyposażone w cztery kosze do koszykówki oraz dwie bramki do piłki nożnej i ręcznej. Prawdziwy rarytas dla uczniów, którzy do tej pory mieli do dyspozycji „zwykłe” boisko pokryte trawą.   

Warto podkreślić, że boisko znajduje się na wzgórzu zamkowym, pod średniowiecznym zamkiem, a jego teren jest pod opieką konserwatora zabytków, jako element układu urbanistycznego Starego Miasta Nidzicy.

Nowe boisko o powierzchni 620 m2 zgodnie z projektem ma utwardzoną nawierzchnię (syntetyczną) w kolorach ceglanym i zielonym, które współgrają z roślinnością otaczającą teren, jak również z murowaną zabudową. Ogrodzenie: zielone, ażurowe panele o wysokości 4 m.  

Zadanie objęło również poprowadzenie nowych ciągów komunikacyjnych: dwie ścieżki, podjazd dla niepełnosprawnych, droga dojazdowa (m.in. dla służb konserwujących, straży pożarnej).

Projekt zakłada ponadto przebudowę schodów i betonowego muru przy boisku oraz rozbiórkę: fragmentów ogrodzenia, fundamentów po nieistniejącym już budynku, dwóch budynków gospodarczych. Uwzględnia nowe ławki, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną, a także posadzenie krzewów. 

Wystąpił problem z odwodnieniem terenu - brak możliwości dogodnego wpięcia się w istniejącą kanalizację deszczową. W związku z tym zastosowano nowoczesny system paneli polipropylenowych Permavoid.

Cel inwestycji: uporządkowanie oraz estetyczne i bezpieczne zagospodarowanie terenu przy szkole na cele sportowe. 

Powierzchnia zagospodarowania: 0,14 ha

Zadanie dotyczyło projektu budowlano – wykonawczego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Dużej 3 w Markach. Na powierzchni 514 m2 zaprojektowane zostało ogrodzone boisko z bramkami o wymiarach 3 x 2 m do piłki ręcznej, stojakami z tablicą do koszykówki oraz słupkami do zawieszenia siatki. W opracowaniu znalazły się również elementy małej architektury tj. ławki i kosze na śmieci. Ponadto uwzględnione zostały potrzeby osób niepełnosprawnych –dwumetrowe wejście umożliwia wjazd wózków, jest ułatwieniem dla osób z problemami ruchowymi.