Projekt siłowni zewnętrznej w Ciechanowie obejmował rozmieszczenie i zakotwiczenie urządzeń siłowni (rower, wioślarz, orbit rek, biegacz) w gruncie oraz zaprojektowanie tablicy z regulaminem korzystania z siłowni zewnętrznej. Obiekty posadowione zostały na istniejącym trawniku przy budowanej świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A. Powierzchnia opracowania 60,92 m2.