Zadanie dotyczyło projektu budowlano – wykonawczego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Dużej 3 w Markach. Na powierzchni 514 m2 zaprojektowane zostało ogrodzone boisko z bramkami o wymiarach 3 x 2 m do piłki ręcznej, stojakami z tablicą do koszykówki oraz słupkami do zawieszenia siatki. W opracowaniu znalazły się również elementy małej architektury tj. ławki i kosze na śmieci. Ponadto uwzględnione zostały potrzeby osób niepełnosprawnych –dwumetrowe wejście umożliwia wjazd wózków, jest ułatwieniem dla osób z problemami ruchowymi.