Projekt boiska przy Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy z możliwością montażu słupków potrzebnych do gry w siatkówkę i tenisa, wyposażone w cztery kosze do koszykówki oraz dwie bramki do piłki nożnej i ręcznej. Prawdziwy rarytas dla uczniów, którzy do tej pory mieli do dyspozycji „zwykłe” boisko pokryte trawą.   

Warto podkreślić, że boisko znajduje się na wzgórzu zamkowym, pod średniowiecznym zamkiem, a jego teren jest pod opieką konserwatora zabytków, jako element układu urbanistycznego Starego Miasta Nidzicy.

Nowe boisko o powierzchni 620 m2 zgodnie z projektem ma utwardzoną nawierzchnię (syntetyczną) w kolorach ceglanym i zielonym, które współgrają z roślinnością otaczającą teren, jak również z murowaną zabudową. Ogrodzenie: zielone, ażurowe panele o wysokości 4 m.  

Zadanie objęło również poprowadzenie nowych ciągów komunikacyjnych: dwie ścieżki, podjazd dla niepełnosprawnych, droga dojazdowa (m.in. dla służb konserwujących, straży pożarnej).

Projekt zakłada ponadto przebudowę schodów i betonowego muru przy boisku oraz rozbiórkę: fragmentów ogrodzenia, fundamentów po nieistniejącym już budynku, dwóch budynków gospodarczych. Uwzględnia nowe ławki, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną, a także posadzenie krzewów. 

Wystąpił problem z odwodnieniem terenu - brak możliwości dogodnego wpięcia się w istniejącą kanalizację deszczową. W związku z tym zastosowano nowoczesny system paneli polipropylenowych Permavoid.

Cel inwestycji: uporządkowanie oraz estetyczne i bezpieczne zagospodarowanie terenu przy szkole na cele sportowe. 

Powierzchnia zagospodarowania: 0,14 ha