Przedmiotem inwestycji było opracowanie projektu modernizacji boiska  piłkarskiego im. Kazimierza Górskiego przy ul. Łukasiewicza 34 w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego "Przebudowa boiska z nawierzchnią sztuczną na stadionie Wisły Płock - prace przygotowawcze”. Projekt obejmował zagospodarowanie terenu boiska piłkarskiego o powierzchni całkowitej 8736 m2 z syntetyczną nawierzchnią trawiastą wraz z wyposażeniem (bramki, kabiny dla zawodników i sędziów, piłkochwyty) oraz wygrodzeniem terenu – siatka o wysokości 4m wraz z bramą skrzydłową. Woda z nawierzchni syntetycznej będzie odprowadzana do ścieków betonowych poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu tj. zastosowanie spadku 0,5%. Dodatkowym systemem odwadniającym jest istniejący drenaż.