Projekt infrastruktury sportowej przy ZSE w Rzeszowie

Przedmiotem opracowania była przebudowa istniejącej infrastruktury sportowej przy ZSE w Rzeszowie, odwodnienie terenu oraz wymiana istniejącego ogrodzenia szkoły. Projekt objął: boiska do piłki ręcznej i tenisa, piłki siatkowej oraz badmintona, piłki koszykowej, rzutnię do pchnięcia kulą, bieżnię na 60 m, a także rozbieg do skoku w dal. Na zadanie składały się również: nawierzchnie piesze oraz pieszo-jezdne z kostki betonowej, wysokie ogrodzenie każdego z boisk, ogrodzenie wokół szkoły, wyposażenie boisk oraz terenu.