Projekt zespołu boisk i urządzeń sportowych z budynkiem zaplecza sanitarno-szatniowego. Program rządowy „Moje boisko-orlik 2012”.

Zakres prac obejmował budowę: boiska do piłki nożnej oraz boiska do koszykówki i siatkówki o nawierzchni syntetycznej z ogrodzeniem po obwodzie boisk, zaplecza boisk, ciągu komunikacyjnego, dojazdu do boisk, oświetlenia boisk z naświetlaczami i instalacją odgromową, ogrodzenia terenu z bramą i furtką wejściową, a także sieci wodno-kanalizacyjnej.

Duże różnice w wysokościach terenu (rzędnych) spowodowały, że należało wykonać system murków oporowych i solidną rampę - wjazd dla niepełnosprawnych.