Tereny sportowe

Boisko wielofunkcyjne, plac zabaw, bieżnia przy ul. Ogrodowej

Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Kiernozi. ETAP 1 zakładał projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem, dojściem dla pieszych, nową szatą roślinną oraz odwodnieniem całego terenu opracowania (dla obu etapów). ETAP 2 natomiast - projekt placu zabaw i bieżni (z wyposażeniem) wraz z drogą jezdną i pieszą, wymianą części istniejącego ogrodzenia oraz nową szatą roślinną.

Teren zagospodarowania jest ogólnodostępny, publiczny, w jego otoczeniu znajduje się zabudowa jednorodzinna, budynek przedszkola, a także łąki i pola. Właśnie ze względu na położenie i łatwy dostęp dla osób z zewnątrz, narażony jest na wandalizm i szybsze zużycie materiałów ujętych w projekcie. W związku z tym zastosowane zostały mocne, odporne materiały, a sama kompozycja jest stosunkowo prosta, żeby nie zachęcać do użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

Projekt boiska wielofunkcyjnego (do piłki ręcznej i nożnej) przy ZSP w Golasowicach.

Przedmiotem inwestycji była budowa infrastruktury sportowej przy ZSP w Golasowicach - boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy i bieżni 60m zakończonej skrzynią do skoku w dal, a także pieszego i pieszo-jezdnego ciągu komunikacyjnego oraz montaż piłkochwytów i pozostałych elementów wyposażenia terenu.

Projekt siłowni zewnętrznej w Ciechanowie obejmował rozmieszczenie i zakotwiczenie urządzeń siłowni (rower, wioślarz, orbit rek, biegacz) w gruncie oraz zaprojektowanie tablicy z regulaminem korzystania z siłowni zewnętrznej. Obiekty posadowione zostały na istniejącym trawniku przy budowanej świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1A. Powierzchnia opracowania 60,92 m2.