Place zabaw

Przedmiotem inwestycji było opracowanie projektu placu zabaw przy ul. Wypoczynek w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego "Zakup i montaż urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw przy ul. Wypoczynek 11-16 i przy ul. Władysława IV 18 w Zielonej Górze.” Założeniem projektu było wykonanie trawiastej i piaszczystej nawierzchni bezpiecznej oraz  montaż czterech  urządzeń  zabawowych i ogrodzenia.  

 

 

 

Plac zabaw, boisko wielofunkcyjne, bieżnia przy ul. Ogrodowej

Przedmiotem inwestycji było zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego w Kiernozi. ETAP 2 zakładał projekt placu zabaw i bieżni (z wyposażeniem) wraz z drogą jezdną i pieszą, wymianą części istniejącego ogrodzenia oraz nową szatą roślinną. Plac obok urządzeń zabawowych, wyposażony jest również w elementy tzw. ścieżki zdrowia – urządzenia sprawnościowe. Ze względu na budżet, część nawierzchni bezpiecznej wykonano ze żwirku. Natomiast ETAP 1 to projekt boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem i wyposażeniem, dojściem dla pieszych, nową szatą roślinną oraz odwodnieniem całego terenu opracowania (dla obu etapów).

 

 

Przedmiotem inwestycji była budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Zakres terytorialny opracowania obejmował obszar o powierzchni 500 m2. Celem inwestycji było wyposażenie terenu szkoły w plac zabaw dla młodszych dzieci (z klas I-III) wraz z ich opiekunami. Zakres objął takie zadania, jak: roboty porządkowe, budowa placu o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej EPDM, wyposażenie obiektu w elementy zabawowe oraz elementy architektury ogrodowej, ogrodzenie terenu, wprowadzenie szaty roślinnej.

 

 

Zadanie polegało na wykonaniu projektu szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej im. Ks. J. Twardowskiego w Tarnobrzegu.

Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej i zrealizowany został w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Zakres terytorialny opracowania obejmuje obszar o powierzchni 247 m2. Zakres objął takie zadania, jak: roboty porządkowe, budowa placu o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej EPDM, wyposażenie obiektu w elementy zabawowe oraz elementy architektury ogrodowej, ogrodzenie terenu, wprowadzenie szaty roślinnej.

 

 

 

Zadanie dotyczyło projektu placu zabaw o powierzchni opracowania 511,4 m2 w związku z realizacją rządowego programu „Radosna Szkoła”. Architekci krajobrazu uwzględnili bezpieczną nawierzchnię syntetyczną, która amortyzuje upadek, urządzenia zabawowe m.in. karuzelę tarczową, tablicę do rysowania, różnego rodzaju huśtawki, piaskownicę, zjazd linowy oraz elementy małej architektury tj. ławki, tablice informacyjne, kosze na śmieci. Nie mogło również zabraknąć trawników, drzew i krzewów liściastych, roślin okrywowych. Do tego ogrodzenie o wysokości 1 m i dwie furtki.

Przy Szkole Podstawowej nr 22 nasi architekci zaprojektowali także boiska wielofunkcyjne do koszykówki i tenisa ziemnego oraz do siatkówki i badmintona o powierzchni opracowania 1280 m2 z nawierzchnią poliuretanową. Uwzględnili ich wyposażenie, ciągi komunikacyjne z kostki betonowej, jak również trawniki (99,45 m2). Zastosowali system ogrodzeniowy panelowy z siatki stalowej, montowany na słupach. W projekcie pojawiły się ponadto drzewa liściaste.

W obydwu przypadkach zastosowano odwodnienie, czyli odpowiednie ukształtowanie terenu i zastosowanie spadków 0,6%.

 

 

Plac Celebry Papieskiej 1

Przedmiotem inwestycji była budowa placu zabaw w prestiżowym miejscu, przy Hali Sportowo-Widowiskowej w Płocku w ramach zadania inwestycyjnego "Zagospodarowanie terenu przy Hali Sportowo-Widowiskowej". Projekt zakładał wykonanie nawierzchni syntetycznej amortyzującej upadek i nawierzchni z piasku luźnego, montaż urządzeń zabawowych z podziałem na dwa przedziały wiekowe użytkowników: do 7 lat i 7-14 lat, wyposażenie terenu w elementy małej architektury, ogrodzenie placu zabaw, posadzenie nowej szaty roślinnej. W bezpośrednim sąsiedztwie placu zabaw powstał plac wodny – obydwa obiekty stanowią kompozycyjną całość i uzupełniają się funkcjonalnie. Całość zapewnia szeroki zakres aktywności dla dzieci i młodzieży z obrębu całego Płocka.

 

Projekt Ogrodu Jordanowskiego w centrum miasta, pomiędzy trzema ulicami:

4 Pułku Strzelców Konnych, Kilińskiego oraz Wyszogrodzką.

 

Zadanie polegało na zaaranżowaniu miejsca zabaw dla dzieci na terenie porośniętym dojrzałymi drzewami i krzewami. Plac zabaw ma wydzielone dwie strefy wiekowe

(dla dzieci do 7 lat oraz dzieci 7-14 lat). Ponadto powstały strefy

 zabaw i ćwiczeń sportowych. Dużą atrakcję stanowią niewysokie

ścianki wspinaczkowe (boulderingowe). Wybudowane zostały ścieżka rowerowa

i rampa do jazdy na deskorolkach, wyremontowano budynek świetlicy i

istniejące ogrodzenie, wykonano nowy zjazd z ulicy, miejsca postojowe

oraz plac manewrowy dla samochodów, a także plac przed budynkiem świetlicy

i ścieżki piesze. Pojawiły się nowe drzewa, krzewy i rośliny okrywowe, zrekultywowano

trawniki. Pozostała roślinność w dużej części została zachowana i objęta pielęgnacją. W centrum Ogrodu znajduje się ORLIK 2012, do którego prowadzi droga dojazdowa z kostki betonowej.