Zadanie polegało na wykonaniu projektu szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Specjalnej im. Ks. J. Twardowskiego w Tarnobrzegu.

Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci klas I-III szkoły podstawowej i zrealizowany został w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Zakres terytorialny opracowania obejmuje obszar o powierzchni 247 m2. Zakres objął takie zadania, jak: roboty porządkowe, budowa placu o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej EPDM, wyposażenie obiektu w elementy zabawowe oraz elementy architektury ogrodowej, ogrodzenie terenu, wprowadzenie szaty roślinnej.