Przedmiotem inwestycji była budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 4 w Tarnobrzegu w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”. Zakres terytorialny opracowania obejmował obszar o powierzchni 500 m2. Celem inwestycji było wyposażenie terenu szkoły w plac zabaw dla młodszych dzieci (z klas I-III) wraz z ich opiekunami. Zakres objął takie zadania, jak: roboty porządkowe, budowa placu o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej EPDM, wyposażenie obiektu w elementy zabawowe oraz elementy architektury ogrodowej, ogrodzenie terenu, wprowadzenie szaty roślinnej.