Przedmiotem inwestycji było opracowanie projektu placu zabaw przy ul. Wypoczynek w Zielonej Górze w ramach zadania inwestycyjnego "Zakup i montaż urządzeń zabawowych na komunalnych placach zabaw przy ul. Wypoczynek 11-16 i przy ul. Władysława IV 18 w Zielonej Górze.” Założeniem projektu było wykonanie trawiastej i piaszczystej nawierzchni bezpiecznej oraz  montaż czterech  urządzeń  zabawowych i ogrodzenia.