W urokliwym Kazimierzu Dolnym projektanci podjęli się zadania opracowania dokumentacji przebudowy infrastruktury technicznej – sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej z przyłączami w granicach pasa drogowego oraz budowy oświetlenia wraz z remontem nawierzchni ulic w centrum miasta. 4 odcinki ulic to nie lada wyzwanie ze względu na trudny, historyczny teren i opiekę konserwatora zabytków.