Inne

Projekt rury zjazdowej przy kąpielisku miejskim 'Sobótka' w Płocku 

Przedmiotem opracowania była zjeżdżalnia typu Anakonda o długości 40 m, zakończona wanną hamowną ustawioną na płycie z brodzikiem do płukania stóp. Elementami towarzyszącymi konstrukcji są: studnia z kręgów betonowych dla pompy, pompa ssąca i rurociągi zasilające zjeżdżalnię wodą z jeziora, rurociągi odprowadzające całą wodę z powrotem do jeziora oraz przyłącze energetyczne. Umiejscowienie konstrukcji zjeżdżalni i zastosowanie odpowiednich materiałów zapewnia jej działanie przez całe lato, niezależnie od zmieniającego sie poziomu wody w zalewie.

W Łomży projektanci LandAR podjęli się wykonania projektu budowlano – wykonawczego rozszerzenia cmentarza komunalnego (o 560 miejsc na nowe groby). Teren przeznaczony pod opracowanie był nieużytkowany i nieogrodzony. W projekcie ujęta została droga dojazdowa do nowej części cmentarza, a także ogrodzenie i nasadzenia – drzewa, krzewy, trawniki. Wszystkie elementy zagospodarowania, nawierzchnie współgrają ze sobą, jak również z otoczeniem. Powierzchnia: 8830,85 m2.