W Łomży projektanci LandAR podjęli się wykonania projektu budowlano – wykonawczego rozszerzenia cmentarza komunalnego (o 560 miejsc na nowe groby). Teren przeznaczony pod opracowanie był nieużytkowany i nieogrodzony. W projekcie ujęta została droga dojazdowa do nowej części cmentarza, a także ogrodzenie i nasadzenia – drzewa, krzewy, trawniki. Wszystkie elementy zagospodarowania, nawierzchnie współgrają ze sobą, jak również z otoczeniem. Powierzchnia: 8830,85 m2.